Vykdomi projektai

Siekdama įgyvendinti savo tikslus, „Gyvastis“ vykdo projektinę veiklą. 2021 m. įgyvendinami projektai:

  1. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas, finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Finansavimo tikslas – skatinti neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų asociacijų veiklą konkurso būdu finansuojant neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus, skirtus atstovauti neįgaliesiems, ginant jų teises, telkiant neįgaliuosius bendroms veikloms, skatinant neįgaliuosius dalyvauti visuomeniniame gyvenime, didinant neįgaliųjų ir visuomenės informuotumą.

Projekto pradžia: 2021-01-01
Projekto pabaiga:  2021-12-31
Projekto vertė: 49205 Eur

  1. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamas projektas

Finansavimo tikslas – neįgaliųjų, kuriems atlikta organų transplantacija, įrodymais pagrįstas sveikatos raštingumo didinimas.

Projekto pradžia: 2020-11-27
Projekto pabaiga: 2021-11-27
Projekto vertė: 42992,50 Eur

  1. LTeam START UP GOES GREEN projektas – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Lietuvos olimpinio fondo programa, skirta stiprinti tvarių, aplinkosauginių inovacijų, žaliųjų išteklių naudojimą sporte.

Projekto pradžia: 2020-12-08
Projekto pabaiga: 2021-12-31
Projekto vertė: 2200 Eur

  1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, finansuojamus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei savivaldybių

Finansavimo tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas bei skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.

Vilniaus savivaldybėje

Projekto pradžia: 2021-01-01
Projekto pabaiga: 2021-12-31
Projekto vertė: 10362 Eur

Marijampolės savivaldybėje

Projekto pradžia: 2021-01-01
Projekto pabaiga:  2021-12-31
Projekto vertė: 14040 Eur

  1. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 m. lėšomis finansuojamas projektas

Finansavimo tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, atkreipiant dėmesį į sveikatai įtaką darančius veiksnius, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.

Projekto pradžia: 2021-06-10
Projekto pabaiga: 2021-12-31
Projekto vertė: 10000 Eur

Lietuvos asociaciją „Gyvastis“ vienijančios organizacijos ir asocijuotos narės, siekdamos savo tikslų, taip pat vykdo neįgaliųjų bendruomenei skirtus projektus, kuriuose nariai įgyja naudingų žinių, tobulina gebėjimus, pagerina emocinę bei fizinę savijautą, visuomenei skleidžia žinias apie organų donorystę.