Organų donorystė ir religija

Katalikų bažnyčia pritaria ir skatina neatlygintiną tiek gyvo, tiek mirusio žmogaus audinių ar organų dovanojimą kitam žmogui transplantacijos tikslais, kai transplantacijos procedūra gali išgelbėti nuo mirtiesPabrėžiama, kad organų donorystė yra nesavanaudiškumo aktas. Yra daug šitokio požiūrio, skatinančio transplantaciją ir organų donorystę, pavyzdžių. Apie organų donorystę ne kartą yra pasisakę ir aukščiausi Bažnyčios atstovai.
Popiežius Jonas Paulius II

„Donorystė yra didžiausia žmogaus meilės išraiška žmogui. Mirusiojo organų donorystė yra paskutinė jo dovana gyviesiems, o transplantacija suteikia galimybę mirusiojo organui gyventi kitame kūne“

Popiežius Pranciškus 2019 metų kreipdamasis į Italijos organų donorų organizacijos asociaciją pakartojo bažnyčios nuostatą donorystės atžvilgiu, kad „organų atidavimas po mirties yra kilnus ir nuopelningas veiksmas, kurį privalu skatinti kaip didžiadvasiško solidarumo ženklą“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas, nr. 2296).

Popiežius Benediktas XVI savo asmeniniu pavyzdžiu parodė, kad pritaria organų donorystei, nes jis viešai paskelbė, kad turi ir visą laiką nešiojasi donoro kortelę.

Popiežius Pranciškus

„Transplantacinės medicinos vystymasis padarė įmanomą organų dovanojimą po mirties, o kai kuriais atvejais ir esant gyviems, pavyzdžiui, inkstų, kad būtų išgelbėtos žmonių gyvybės, kad būtų išsaugota, atgauta ir pagerinta daugybės sergančių ir kitų alternatyvų neturinčių žmonių sveikatos būklė. Organų dovanojimas yra atsakas į socialinį poreikį, mat, nepaisant gydymo pažangos, organų poreikis vis dar didelis“

Artimiesiems išgyvenant netekties skausmą, priimti sprendimą yra sunku, neretai kyla klausimas, ar bažnyčia neprieštarauja organų donorystei. Gydytojai pataria pasikalbėti su kunigu – kreiptis į ligoninės koplyčios kapelioną ar į savo parapijos ganytoją.

Lietuvos kunigai ne kartą yra pasisakę organų donorystės tema – kunigas Ričardas Doveika, kunigas Benas Lyris, Algirdas Toliatas.

Organų donorystei pritaria ir kitos religijos – stačiatikių, judėjų, musulmonų, indų, graikų ortodoksų ir kt.