Privatumo politika

Lietuvos asociacija „Gyvastis“
Bendra informacija
Lietuvos asociacija „Gyvastis“ gerbia savo Lankytojų privatumą, todėl garantuojame, kad šioje interneto svetainėje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Perskaitykite šias taisykles, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.
Lietuvos asociacija „Gyvastis“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai: Lietuvos asociacija „Gyvastis“
Registracijos adresas: Žolyno g 3. Vilnius
Adresas korespondencijai: Kamajų 3a, Kaunas
El. paštas: gyvastis@donoras.lt
Įmonės kodas: 191609186

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, Jūsų apsilankymas šioje svetainėje gali būti apribojamas ir kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi šios interneto svetainės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

Renkama informacija
Visi mūsų Lankytojai yra vienodai svarbūs! Tačiau tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume patvirtinti Jūsų narystę ar susisiekti pagal pateiktą užklausą.
Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims. Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informaciją naudojame siekdami teikti paslaugas, jas palaikyti – susisiekti su Jumis dėl iškilusių klausimų, pristatant aktualią informaciją.
Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, čia pateiktus atvejus. Visa asmeninė Lankytojo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.
Lankytojas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

Duomenų apsauga
Lietuvos asociacija „Gyvastis“ stengiasi, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs. Lietuvos asociacija „Gyvastis“ visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.
Jūsų asmeniniai duomenys, yra saugomi, mes imamės atitinkamų fizinių, elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamai informacijai.

Privatumo politikos pakeitimai
Lietuvos asociacija „Gyvastis“ turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Susisiekite su mumis
Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis:
El. paštu: gyvastis@donoras.lt

Atnaujinta: 2021-05-03