Apie Gyvastį

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ vienintelė nevyriausybinė organizacija, vienijanti organų transplantacijos laukiančius ir su persodintais organais gyvenančius žmones. Taip pat tuos, kurie  serga inkstų (nefrologinėmis) ligomis, jų artimuosius, medikus.

Organizaciją sudaro 7 pacientų organizacijos: 2 skyriai (Vilniaus ir Marijampolės) ir 5 asocijuoti nariai, kurie dirba Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Šiaulių ir Vilkaviškio regionuose. Šiuo metu asociacijoje yra apie 1000 narių.

Asociacija įsteigta 1993 m., siekiant suburti sergančiuosius sunkiomis inkstų ligomis, padėti vieni kitiems bei bendromis jėgomis siekti efektyvesnio gydymo, teikti savitarpio pagalbą sergantiesiems ir jų artimiesiems, bendradarbiauti su medikais.

Asociacijos veikla ir darbai plėtėsi. Šiuo metu „Gyvastis“ itin aktyviai dalyvauja planuojant ir organizuojant sveikatos priežiūros ir paslaugų teikimo klausimus: deleguoja atstovus į Lietuvos Respublikos Prezidento, LR Vyriausybės ir ministerijų suburtas komisijas ir darbo grupes bei aktyviai dalyvauja diskutuojant sveikatos politikos klausimais, teikia pasiūlymus bei aktyviai siekia, kad sveikatos apsaugos sistemos prioritetuose būtų organų donorystės ir transplantacijos sritys.

Mūsų veiklos kryptys:

 • Propaguoti organų donorystę ir edukuoti visuomenę organų donorystės klausimais (paskaitos, mokymai, vieši renginiai, interviu žiniasklaidai, pranešimai spaudai, straipsniai, informacija socialiniuose tinkluose ir kt.);
 • Atstovauti ir ginti pacientų interesus valdžios institucijose, teikti pasiūlymus formuojant sveikatos apsaugos ir socialinės politikos sistemą;
 • Burti ligos ištiktus žmones ir teikti įvairiapusę pagalbą pacientams ir jų artimiesiems, šviesti juos apie inkstų ligas ir jų gydymo būdus, ugdyti sveikesnės gyvensenos įgūdžius (konferencijos, psichologinė pagalba, leidiniai, konsultacijos ir kt.).

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos ir su Europos pacientų bei neįgaliųjų organizacijomis.

„Gyvastis“ yra šių organizacijų narė:

 1. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT, www.pacientutaryba.lt);
 2. Lietuvos negalios organizacijų forumo (LNF, www.lnf.lt);
 3. Europos nefrologinių pacientų federacijos (CEAPIR, www.ceapir.org);
 4. Europos žmonių su persodintomis širdimis ir plaučiais federacijos (European Heart
  and Lungs Transplant Federation, http://www.ehltf.org/);
 5. Pasaulinės transplantuotųjų žaidynių federacijos (World Transplant Games
  Federation, www.wtgf.org)
 6. Europos dializuojamųjų ir transplantuotųjų žaidynių federacijos (European
  Transplant & Dialysis Games).
 7. Per CEAPIR ir Lietuvos pacientų atstovų organizacijų tarybą (LPOAT) priklauso
  Europos pacientų forumui.